Vă aducem la cunoștință că Asociația Mâini Întinse în parteneriat cu ARFE Trading SRL, lansează Proiectul Bunicii cu povești fericite POCU/656/4/4/132103 ce se va derula în perioada 30 aprilie 2020 – 29 septembrie 2022.

Obiectivul general îl reprezintă întărirea coeziunii sociale și reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile din Tulcea, Județul Tulcea, reprezentate de persoanele vârstnice, prin îmbunătățirea accesului a 150 de beneficiari la servicii socio-medicale.

Totodată proiectul își dorește ”exploatarea” unei resurse reprezentată de vârstnici, în condițiile unui fenomen tot mai pregnant de îmbătrânire a populației.

Printre detaliile activităților se urmărește optimizarea a ceea ce pot sa facă, creșterea capacității de a fi activi, contribuirea la utilizarea eficientă a resurselor comunității, creșterea calității vieții vârstnicilor prin
îmbunătățirea nivelului stării de bine, a accesului la serviciile de care au nevoie, ieșirea din situații care reprezintă un risc pentru viața lor.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o valoare de 2.855.139,73 lei.

Pentru informaţii suplimentare puteți contacta ASOCIAȚIA MÂINI ÎNTINSE la telefon 0744663223, pe email office@maini-intinse.ro sau consultând pagina de proiect https://bunicii.maini-intinse.ro.

Comunicat de presă