Rezultat 1 – Constituirea managementului de proiect; Regulamente de management al proiectului; Raport de management (Anual); Rapoarte de coordonare; Metodologii elaborate; 1. Ghiduri de bune practici elaborat; Ghid de etica în implementarea proiectului elaborat; O metodologie generală de coordonare și implementare a proiectului realizata; Angajarea și constituirea echipei de management și de implementare a proiectului; Elaborarea și semnarea contractelor de munca si/sau de prestări servicii pentru toti membrii echipei de proiect; Elaborarea si semnarea fișelor de post pentru toti membrii echipei de proiect; Cereri de prefinantare, cererii de plata si cereri de ramburasare întocmite si depuse, rapoarte de progresi/RTF -uri intocmite si depuse, minute ale sedintelor de management,

Rezultat corelat cu activitatea A1 ce duce la atingerea indicatorilor cat si a rezultatelor proiectului in 30 de luni, respeciv indicatori 4S42, 4S47.

Rezultat 2 – Întocmirea și elaborarea procedurilor de achizitii publice, proceduri de achiziții publice derulate și finalizate,bunuri și servicii necesare proiectului achiziționate,contracte de servicii întocmite, monitorizate și finalizate,bonuri/facturi fiscale aferente produselor achiziționate obținute, procese-verbale de recepție a serviciilor achiziționate încheiate.

Rezultat corelat cu activitatea transversală aferenta A1 ce duce la atingerea indicatorilor cât și a rezultatelor proiectului în 30 de luni, respeciv indicatori 4S42, 4S47.

Rezultat 3 – Derularea activitățiilor specifice de informare, publicitate și organizare evenimente; Organizarea și derularea conferinței de deschidere a proiectului; Organizarea și derularea conferinței finale a proiectului; Elaborarea de anunțuri privind activitățiile proiectului; Publicarea anunțurilor; Activități de informare; Strategia de diseminare și promovare a proiectului; website proiect, pagina Facebook; 2 comunicate de presă; Actualizarea website-ului proiectului lunar; 200 de pliante elaborate; 10 postere/afise elaborate; 200 mape de prezentare elaborate; 2 roll-up realizate; flyer teme secundare FSE, flyer teme orizontale, 2 bannere proiect realizate si achiziționate; 200 pixuri personalizate realizate, o campanie de promovare si publicitate a proiectului realizată.

Rezultat corelat cu activitățiile transversale A1 ce duce la atingerea indicatorilor cat si a rezultatelor proiectului in 30 de luni, respeciv indicatori 4S42, 4S47.

Rezultat 4 – Metodologie de recrutare, selecție, înscriere și mentinere a grupului tinta; Regulament de organizare și derulare a activitătii; un ghid Ghid de bune practici; Regulament de organizare și desfăsurare a activități de recrutare, selectie, înscriere și menținere a grupului țintă; O baza de date cu potentiali beneficiari ai proiectului; 150 de persoane selectate, recrutate și înscrise; 150 de dosare elaborate; O listă de rezervă realizată. O metodologie de identificare si recrutare GT a persoanelor persoane vârstnice aflate în situații de dependență şi/sau în risc de excluziune socială prin intocmirea unui chestionar de evaluare socio- medicala ce va fi elaborat de către experții proiectului, chestionarul va cuprinte atât raspunsuri ale persoanelelor GT si/sau constatarii ale expertiilor si va avea ca scop includerea persoanelor varsnice (definite in conformitate cu legea 292/2011) în cadrul GT cât și identificarea nevoilor acestora și nu în ultimul rând starea acestora din punct de vedere al „Situațiilor de dependență” și al situațiilor de vulnerabilitate. Chestionarul ce va fi intocmit se va aplica unui numar minim de 300 de persoane iar din acestia se vor selecta 150 de persoane ce vor intra in GT al proiectului. 30 de evenimente de informare, rectutare si mentinere a grupului tinta, minim 600 de persoane informate ce participantă la evenimente.

Rezultat corelat cu activitatea A2 ce duce la atingerea indicatorilor cât și a rezultatelor proiectului in 30 de luni, respeciv indicatori 4S42 si 4S47

Rezultat 5 – Înființare serviciilor socio-medicale in teritoriul ITI Delta Dunării, respectiv Mun. Tulcea, jud. Tulcea, respectiv serviciul de asistentă comunitară licentiat de Solicitant și acreditarea ca furnizor de servicii sociale a partenerului.

Totodata serviciile precizate a fi înfiintate și dezvoltate mai sus vor fi furnizate integrat serviciu înfiintat conform Anexa 7 din Ordin 29 /2019 privind Standardele minime de calitate 8899CZ-PN-V de care vor beneficia minim 150 de persoane. Minim 150 de rapoarte de progres în urma furnizării serviciilor. Rezultat corelat cu A3. ce duce la atingerea indicatorilor cât și a rezultatelor proiectului în 30 de luni, respectiv indicatori 4S42 si 4S47.

Rezultat 6 – O metodologie de realizare a activității de furnizarea a serviciilor de informare, consiliere psihologică și menținere a grupului tintă, instrumente/formulare de realizare a activitătii de informare, consiliere psihologică și menținere a grupului țintă elaborate, minim 150 de întâlniri individuale realizate cu participanții GT, minim 150 de persoane din GT informate privind beneficiile serviciilor socio-medicale furnizare, minim 10 întâlniri de grup realizate, minim 150 de chestionare privind nevoile GT, minim 150 de teste psihologice completate, minim 150 de profiluri/interpretari psihologice realizate, minim 150 de sesiuni de dezvoltare de abilități și creșterea încrederii în sine a persoanelor înscrise în GT, minim 150 de rapoarte de consiliere, minim 150 de planuri individualizate de asistență și îngrijire, minim 150 de rapoarte de activitate cu privire la activitatea de consiliere psihologică în vederea optimizării integrarii sociale.

Rezultat corelat cu A4.1. ce duce la atingerea indicatorilor cât și la rezultatele proiectului in 30 de luni, respectiv indicatori 4S42 si 4S47

Rezultat 7 – Furnizarea serviciului de tip ingrijire medicală la domiciliu, ( evaluare parametri fiziologici, temperatura, respirație, puls, tensiune arteriala) cât și ingrijirea pacienților în faza terminală , respectiv tratare și prevenire escare, aplicare de pampers pentru persoanele cu incontinență, administrare medicamente, îngrijire plăgi simple, îngrijiri în igiena corporală, măsurare glicemie) serviciu pe care il va asigura in cadru proiectului Parteneriatul.

O procedura de acordare a ingrijirii medicale la domiciului. Minim 40 de persoane de persoane de cel putin 2 ori/ luna beneficiaza de acest serviciu. Minim 40 de evaluari individuale ale nevoilor persoanelor din GT, Minim 40 de fise individuale de ingrijire. Minim 40 de rapoarte de ingrijire a persoanei din GT/luna. Minim 40 de contracte de furnizare a serviciului, Minim 40 de dosare personale ale persoanelor din GT care conțin documente relevante cu privire la nevoile persoanelor GT. Minim 40 de evaluari ale nevoilor proprii, minim o procedură de planificare a îngrijirilor la domiciliu.

Rezultat corelat cu activitatea A4.2. ce duce la atingerea indicatorilor 4S42 si 4S47 cât și la atingerea rezultatelor proiectului.

Rezultat 8 – Furnizarea serviciului de transport a persoanelor vârstnice, de acest serviciu vor beneficia minim 50 de persoane din GT. Minim 50 de intervenții la persoanele din GT, minim 50 de rapoarte de intervenție, minim 50 de rapoarte de evaluare socio- medicală, minim 50 de drumuri dus-intors de la locul de intervenție pâna la centru de recoltare analize/unitatea de primiri urgente (unitate ambulatorie de specialitate), minim 15 intervenții lunare la domiciliul persoanelor din GT.

Rezultatul este corelat cu A4.2 si duce la atingerea indicatorilor 4S42 si 4S47.

Rezultat 9 – Furnizarea de servicii socio medicale în cadrul Centrului de asistenta comunitara, tip club bătrânilor, înființat conform Anexei 7 la Ordin 29 /2019 privind Standardele minime de calitate, o procedură de furnizare a serviciilor în centru de asistenta comunitară, un regulament de organizare si functionare al centrului, mimim 110 de planificari individualizate de asistența și îngrijire a persoanelor din GT, minim o procedură cu condițiile de admitere în cadrul centrului și un program de funcționare, o ofertă a serviciilor oferite în cadrul centrului, minim 110 persoane vor beneficia de acest serviciu, minim 110 rapoarte de activitate cu GT, minim 110 rapoarte de furnizare a unuia dintre serviciile centrului, minim 110 contracte de furnizare încheiate, minim 110 evaluari individuale ale nevoilor persoanelor din GT, Minim 110 chestionare de satisfactia a persoanelor din GT cu privire la serviciile și activitatea desfășurată în cadrul centrului.

Rezultat corelat cu A4.2. ce duce la indeplinirea indicatorilor 4S42 si 4S47 cât și la atingerea rezultatelor proiectului.

Rezultat 10 – minim 150 de persoane beneficiază de servicii integrate de ingrijire socio-medicală. Minim 90 de persoane care aparțin grupului vulnerabil GT (persoane vârstnice) depășesc situația de dificultate în care se află ca urmare a sprijinului primit prin serviciile socio-medicale furnizate, minim 90 de planuri de aplicare pentru ieșirea din situație de vurnelabilitate, minim 180 de chestionare de situație de vulnerabilitate. Minim 180 de rapoarte de progres privind situatie de vulnerabilitate ca urmare a capacității de satisfacția a nevoilor zilnice de trai atât din punct de vedere social cât și medical, minim 90 de rapoarte de iesire din situație de vulnerabilitate ca urmare a sprijinului acordat.

Rezultat corelat cu A4.2. și duce la atingerea indicatorilor 4S42 si 4S47

Rezultat 11 – Realizarea a 150 de programe de activității pentru îmbunătățirea calitații vieții, atât pe plan motric cât și nutrițional și psihologic, organizarea a 15 evenimente de educație informală pentru o viață sănătoasă și activă a persoanei vârstnice, 15 liste de prezenta, minim 300 de persoane informate, 150 de broșuri „Măsuri de educație informală pentru o viața sănătoasă și activă a vârstnicului”, organizarea a 15 „Evenimente de educație informală educație informală și suport pentru conștientizarea nevoile persoanelor vârstnice și beneficiile îmbătranirii active”, 15 liste de prezența la eveniment, minim 300 de persoane informate, în cadrul evenimentelor se vor organiza sesiuni de timp workshop cu privire la temele secundare și temele orizontale, 150 de broșuri teme secundare, 150 de broșuri teme orizontale, 150 de programe individuale cu privire la un stil de viață sănătos și activ, minim 3 articole ce vor fi elaborate și încărcate pe pe blogul platformei EPALE (platforma electronica pentru educația adulților în Europa), în cadrul secțiuni (temei) persoane vârstnice și/sau pe alte site-uri și/sau bloguri cu activitate în domeniu, minim 150 de programe cu privire la îmbătrânirea activă a persoanelor din GT.

Rezultat corelat cu activitățiile A4.3. si A4.4 ce duce la atingerea indicatorilor proiectului cât și la rezultatele acestuia, indicatori 4S42 si 4S47