Obiectivul general îl reprezintă întărirea coeziunii sociale și reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile din Tulcea, Județul Tulcea, reprezentate de persoanele vârstnice, prin îmbunătățirea accesului a 150 de persoane la serviciile sociale/medicale/socio-medicale. Totodată proiectul îşi doreşte ”exploatarea” unei resurse reprezentata de vârstnici, in condițiile unui fenomen tot mai pregnant de îmbătrânire a populației.

Optimizând ceea ce pot sa facă, crescându-le capacitatea de a fi activi, contribuim pe de o parte la utilizarea eficientă a resurselor comunității, și crescând calitatea vieții vârstnicilor prin creşterea stării de bine, accesul la serviciile de care au nevoie, ieşirea din șituații care reprezintă un risc pentru viata lor.

Prin obiectivele, activitățile, rezultatele și indicatorii asumați, proiectul iși aduce o  contribuiție semnificativă și concretă la rezolvarea problemelor și nevoilor specifice ale persoanelor înscrise în GT din Tulcea, Jud. Tulcea din zona ITI Delta Dunării din mediu urban.

Durata proiectului 30 luni  derulat de ASOCIAȚIA MÂINI ÎNTINSE în parteneriat cu ARFE TRADING SRL

Valoarea totală a finanțării 2.855.139,73 lei.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Creșterea capacității instituționale de deservire a generatiilor vârstnice prin creșterea numărului persoanelor în vârsta îngrijite în centre de zi ( tip club). Prin creșterea numărului persoanelor îngrijite în centre de zi va crește nivelul de deschidere a societății spre formele institutionalizate a îngrijirii persoanelor vârstnice și de asemenea va crește nivelul de receptivitate a persoanelor vârstnice aflate în dificultate pentru a se adresa acestor instituții. Obiectiv aferent activității A3.1 și A.4.1,A4,2 a proiectului ce va avea ca rezultat atingerea indicatorilor 4S42, 4S47 cât și a rezultatelor proiectului în 30 de luni: 4S42, 4S47

2. Facilitarea integrarii sociale a persoanelor vârstnice aflate în dificultate. O problema generală a persoanelor în vârsta este aceea ca prin avansarea în vârsta apare sentimentul de inutilitate, asociată de sentimentul de respingere socială. Acestea aduc de la sine sentimentul de tristețe, deprimare, singuratate, în același timp nevoia de a fi înconjurat de oameni devine din ce în ce mai accentuată. Persoanele din GT vor beneficia de consiliere psihologică în vederea optimizării integrarii sociale.

Obiectiv aferent activității A 4.1 a proiectului ce va avea ca rezultat atingerea indicatorilor cât și a rezultatelor proiectului în 30 de luni, indicatori 4S42, 4S47

3. Îmbunătățirea stării materiale și psihice a întregii familii prin degrevarea de sarcina îngrijirii membrilor de familie în vârstă. În consecință în cazul tratării problematicii generațiilor în vârstă trebuie luate în considerare și problemele pe care îngrijirea acestora le cauzează familiilor, trebuie implementate programe care să soluționeze atât problemele ivite cu generațiile batrâne precum și problemele pe care îngrijirea acestora le cauzeaza familiilor.

Obiectiv aferent activității A4.2, A4.4 a proiectului ce va avea ca rezultat atingerea indicatorilor cât și a rezultatelor proiectului în 30 de luni, respeciv indicatori 4S42, 4S47

4. Consilierea psihologică a 150 de persoanelor vârstnice în risc de excluziune socială pentru redarea stimei de sine, statutului social de membru activ al comunității, activându-le capacitățile de a se ajuta pe ei insiși și a-și ajuta semenii.

Obiectivul specific 4 este indeplinit de activității A4.1, A.4.3, Intervenții în domeniul furnizării de servicii sociale, în special subactivitatea A. 4.1 Consiliere psihologică în vederea optimizării integrării sociale pentru toți membrii grupului țintă, iar Activitatea A4.3 este asimilată cu tipul de activitatea în domeniul educației și anume educație de genul formării/schimbului de bune practici cu privire la educație informală pentru o viață sănătoasă și activă a persoanelor vârstnice, obiectiv ce are ca rezultat atingerea indicatorilor cât și a rezultatelor proiectului in 30 de luni, respeciv indicatori 4S42, 4S47

5. Derularea unei campanii de informare și suport pentru familia persoanei vârstnice dependente și informare cu privire la nevoile persoanelor vârstnice și beneficiile îmbătrânirii active care va avea ca rezultate implicarea comunității și a societății, în general, în problemele cu care se confruntă grupul-tintă din proiect și schimbarea mentalității privind persoanele vârstnice și totodată persoanele aflate în risc de excluziune socială. Activitatea este asimilata cu tipul de activitatea în domeniul educației și anume educație de genul formării/schimbului de bune practici cu privire la nevoile persoanelor vârstnice.

Obiectivul specific 5 este indeplinit de activitatea A.4.4. Furnizarea unei campanii de informare și suport pentru familia persoanei vârstnice dependente și informare cu privire la nevoile persoanelor vârstnice și beneficiile îmbătrânirii active. Aceasta activitate are ca rezultat și totodata duce la indeplinirea indicatorilor și a rezultatelor proiectului in 30 de luni, respectiv indicatori 4S42, 4S47.

6. Asigurarea de asistentă comunitara persoanelor în vârsta cu stare de sănătate precară. Datorită deficiențelor sistemului sanitar din România spitalizarea persoanelor bolnave ia sfârșit înainte de recuperarea completa a acestora și în foarte multe cazuri aceste persoane părăsesc spitalul fără a fi în stare să se îngrijeasca singure. Aceasta problema se manifestă foarte intens mai ales în rândul generatiilor în vârsta care părăsind spitalul nu sunt încă capabile de a avea grija de ei însăși și necesită îngrijire medicală de o durata mai lungă. Persoanele vârstnice șingure nu sunt capabile de a se îngriji în aceste cazuri și neceșita îngrijire medicala de specialitate. Luând în considerare aceste probleme, acest obiectiv specific al proiectului vizeaza ajutorarea acestor persoane prin oferirea de servicii de asistenta comunitară pâna în momentul recuperării și/sau daca exista șansa de recuperare sau dacă nu există șansa de recuperare măcar pentru ai face viața de zi cu zi mai usoară.

Obiectiv aferent activității 4.2 a proiectului ce va avea ca rezultat atingerea indicatorilor cat și a rezultatelor proiectului in 30 de luni, respeciv indicatori 4S42, 4S47

7. Dezvoltarea și implementarea unui sistem de management și control performant al proiectului prin monitorizarea continuă a rezultatelor obținute și totodată asigurarea unei organizări temeinice privind decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetară, precum și asigurarea vizibilității finanțatorului și a activităților proiectului, cu ajutorul unor instrumente inovatoare de informare și publicitate în vederea maximizarii impactului proiectului

Obiectiv aferent activității A.1 a proiectului ce va avea ca rezultat atingerea indicatorilor cât și a rezultatelor proiectului in 30 de luni, respeciv indicatori 4S42, 4S47