Bunicii cu povești fericite

Obiectivul general îl reprezintă întărirea coeziunii sociale și reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile din Tulcea, Județul Tulcea, reprezentate de persoanele vârstnice, prin îmbunătățirea accesului a 150 de persoane la serviciile sociale/medicale/socio-medicale. Totodată proiectul îşi doreşte ”exploatarea” unei resurse reprezentata de vârstnici, in condițiile unui fenomen tot mai pregnant de îmbătrânire a populației. Prin obiectivele, activitățile, rezultatele și indicatorii asumați, proiectul iși aduce o contribuiție semnificativă și concretă la rezolvarea problemelor și nevoilor specifice ale persoanelor înscrise în GT din Tulcea, Jud. Tulcea din zona ITI Delta Dunării din mediu urban.

Detalii